התפקדו למפלגת העבודה

למה להתפקד? כי רק כשמתפקדים משפיעים על הפוליטיקה מבפנים.

מחיר חברות במפלגת העבודה הוא 75 ש"ח לשנה (למעט לחברי מוסדות המפלגה, צעירים וגמלאים המשלמים מחיר שונה). דמי החבר יגבו באופן אוטומטי אחת לשנה לפי תאריך ההתפקדות הנוכחית.

בנוסף, ניתן להתפקד/להצטרף למפלגת העבודה באמצעות הורדה ומילוי טופס ידני ושליחתו בפקס או דואר. (שימו לב, ישנם שני טפסים למילוי ידני, התפקדות באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות הוראת קבע בבנק- יש להוריד ולמלא את הרצוי בעבורך). ניתן להפסיק את חברותכם במפלגה באמצעות פנייה לאגף המפקד במפלגה.

המידע המועבר בטופס זה מאובטח בפרוטוקול SSL 256 bit כנדרש על ידי חברות האשראי.

תקנון מפקד וחברות


סטודנט
אני מעוניין לקבל עיתון אלקטרוני ו/או עדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני
אני מעוניין להתנדב למפלגת העבודה

הצהרה בדבר תשלום דמי חבר עבור חבר משפחה מדרגה ראשונה

1. אני ממלא הטופס מודע כי תשלום דמי חבר למפלגת העבודה בעבור אדם אחר מותרת ע"פ חוקת המפלגה רק בעבור חבר משפחה מדרגה ראשונה וכי תשלום בעבור אדם אחר שאינו כזה הינו מנוגד לחוקת המפלגה ועלול לגרור צעדים משפטיים כנגדי.
2. אני מאשר כי שלמתי דמי חבר בעבור המוטב שפרטיו בטופס זה ואשר הינו/ה:
אני הח''מ מבקש להצטרף למפלגת העבודה ומתחייב כי
* תקנון מפקד וחברות
* היום הקובע הוא 3.12.14 (כולל), המהווה היום הקובע לצורך היכללות בספר הבוחרים כבעל זכות לבחור, בכפוף לאמור בתקנון זה.
* אני מזדהה עם מטרות התנועה, מקבל/ת את הוראות התקנון ומתחייב/ת למלא אחר כל החלטות המוסדות המוסמכים של מפלגת העבודה.
* מלאו לי 17 שנה, ואני בעל/ת זכות הצבעה בבחירות כלליות.
* אני אזרח/ית ישראל ותושב בה. ואינני חבר/ה מפלגה אחרת.
* החבר/ה מסכים/ה כי זכויותיו/ה וחובותיו/למפלגה הינן בהתאם לחוקת המפלגה.

התפקדותך למפלגת העבודה הסתיימה בהצלחה