בדיקת פרטי קשר


אימתתי את הפרטים עם החבר
נשלח צילום ת.ז