בדיקת זכאות הצבעה בבחירות לתפקיד יו"ר העבודה

הזכות לבחור נתונה לכל חבר/ת מפלגה שיש להם/ן תקופת אכשרה, שילמו דמי חבר כנדרש עד ליום סגירת ספר הבוחרים ועומדים בכללים שנקבעו בתקנון הבחירות בחוקת המפלגה ובהחלטות ועדת הבחירות. ניתן להסדיר תשלום ופרטים חסרים עד לתאריך 26/4/17 בשעה 17:00 - ספר הבוחרים ינעל במועד זהזכר
נקבה

נא הקלד/י קוד אימות אשר נשלח אליך לטלפון הנייד


רישום בוצע בהצלחה